KOD: A3697

AKINSOFT OctoPlus Yardım Dosyası

ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ  

        Ön muhasebe kullanılan tüm ticari işletmelere hitap etmektedir. Tekstilciler, Üreticiler, Toptancılar, Yedek Parçacılar, Nakliyatçılar, İletişim ve Bilişim sektörü, Mobilyacılar, Marketler, Mağazalar, Plastikçiler, Petrolcüler, Pazarlamacılar, Döviz büroları, Beyaz eşyacılar ve Hizmet Sektörü gibi alanlarda kullanılmaktadır.

AKINSOFT OctoPlus programı içerisinde yer alan modüller şu şekildedir;

Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz Takip, Depo, Banka, Kartoteks, Pazarlama, Üretim, Seri No-Garanti Takip, Taksit Takip, Servis, Nakliye, Seri Senet Basımı, Valörlü Hesap, e-Fatura, e-Arşiv modüllerinden oluşmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

 • SQL ile hızlı, detaylı ve dizayn edilebilir raporlama sistemi, 
 • Modüller arasında tam ve hızlı entegrasyon sağlayabilir,
 • M.S.Excel' den bilgi transfer edebilme ve Excel' e bilgi aktarımlarınızı gerçekleştirebilir,
 • Cari virman, valör ve yaşlandırma işlemlerinizi takip ederek müşteri bakiyelerini takip edebilir,
 • Stok ve cari kayıtlarınızda seri etiket yazdırabilir,
 • Alış ve satış faturası kesebilir ve dizayn edebilir,
 • Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma (muhasebelendirme) işlemlerini yapabilir,
 • Kredi kartı ve senet ile taksit yapma ve takip işlemlerini gerçekleştirebilir,
 • Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilirsiniz.
 • e-Fatura ve e-Arşiv desteği ile e-dönüşüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

KULLANIMI

1.CARİ

1.1.Cari İşlemleri

1.1.1.Hızlı Cari Arama

Carilere daha hızlı ulaşabilmek ve bakiyelerini pratik olarak takip edebilmek için kullanılan alandır. Açılacak olan pencereden cari kodunu girilmelidir ardından “Enter” tuşuna veya “Cariyi Aç” butonuna basılmalıdır. Bu sayede girilen cari koduna sahip carinin otomatik olarak gelmesi sağlanır. Cari kodu bilinmiyorsa “Cari Bul” butonuna basarak cari seçimi yapılabilir. Ayrıca bu bölümden seçilen cari karta “Cari Hr. Gr.” butonundan faydalanılarak ödeme veya tahsilat işlemleri yapılabilir.

Seçilen cariye ait toplam borç, toplam alacak toplam bakiye tutarları bu bölümden görüntülenmektedir.

1.1.2.Cari Hareket Girişi

Cari hareket girişinden nakit, dekont, evrak, tahakkuk, eft, havale gibi ödeme-tahsilat işlemleri yapılabilmektedir. Hareket kaydı yapabilmek için öncelikle cari kart seçimi yapılmalıdır. Bunun için cari hareket girişi alanına ilk girişte cari kart bulma penceresi gelecektir. Seçilen cari kartının bilgileri otomatik olarak forma aktarılacaktır. Eğer döviz takibi gerçekleştiriliyorsa döviz işlemi bilgileri de otomatik olarak gelecektir. Cari seçimi yapıldıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

 • Özel kodu girilebilir (isteğe bağlı),
 • İşlem tutarı belirtilmelidir (TL / Döviz),
 • İşlem türü belirtilmelidir (nakit, evrak, dekont. v.b.),
 • Vadesi var ise vade tarihi belirtilmelidir (isteğe bağlı),
 • Tutar türü (tahsilat yapılıyorsa borç, ödeme yapılıyorsa alacak) belirtilmelidir.

Tahsilat – ödeme işlemlerinde döviz kullanılacaksa tutar girişi yapılan alanda yer alan “Döviz İşlemi” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Nakit işlemi kasa ile ilişkili olduğundan işlem türü olarak Nakit seçmişse program kasa seçimi isteyecektir. Birden fazla kasa tanımınız var ise yapılan nakit hareketlerde, girişiniz hangi kasaya yapılacaksa tanımlı olan kasa seçilmelidir. Banka ile ilişkili işlemlerde de aynı şekilde hareketin yapıldığı banka ve hesap seçimi yapılmalıdır. İşlemi tamamlamak için alt tarafta yer alan ‘Kaydet’ butonuna basılmalıdır.

Kaydettikten sonra sağ üst köşede makbuz yaz alanından yazdırmadan önizleme alabilir ve yazdır butonundan yazdırabilirsiniz.

1.1.3.Toplu Cari Hareket Girişi

Toplu cari hareket girişi alanından birden fazla cariye aynı anda nakit, dekont, evrak, tahakkuk, eft, havale gibi hareket girişleri yapılabilmektedir. 

Toplu Cari Hareket Girişini yapabilmek için “Cari Bul” butonuna basılmalıdır. Hangi cari üzerinde hareket girişi yapılmak isteniyorsa seçimini yapılmalıdır ve “Tamam” butonuna basılmalıdır. Seçilen müşteriye ait Borç/Alacak seçimi yapılarak tutar girilmelidir. Başka bir hareket eklemek için aynı işlemleri tekrarlanmalıdır. Hareketlerle ilgili detaylar girildikten sonra ”Hareketleri İşle” butonuna basılmalıdır. Böylelikle tüm hareketler otomatik olarak seçilen carilerin hesaplarına işlenecektir. Tüm hareketleri kaydetmeden çıkabilmek için “Kapat” butonuna basılarak, “İşlenmemiş hareketler var Çıkmak istiyor musunuz?” sorusuna evet cevabını verilmelidir.

1.1.4.Virman Girişi

Virman girişi sayesinde cariler arasındaki borç ve alacak takasları gerçekleştirilebilir. Kaynak cari kısmına “Kaynak Cari Bul” butonuna basarak kaynak cari belirlenir ve alacak veya borç kısmına ilgili tutar girilir. Daha sonra Hedef cari kısmına gelerek “Hedef Cari Bul” butonuna basılıp hedef cari tespit edilir ve alt tarafta bulunan “Virmanı Uygula” butonuna basılarak cariler arası virman işlemi tamamlanır.

1.1.5.Yeni Cari Kart Kaydı

Cari kart kaydı alanından, carilerin genel bilgileri, hesap bilgileri, özel bilgileri, bakiyeler, servis bilgileri gibi carileri ilgilendiren tüm bilgiler kaydedilebilmektedir. Müşterilerle yapılacak tüm işlemlerde (fatura, stok hareketi, cari hareketi, irsaliye, teklif, sipariş, çek-senet) kaydedilen cari bilgilerinden faydalanılmaktadır. Ayrıca cari kartlar sayesinde carilere ait telefon, adres, iş yeri bilgileri gibi birtakım gerekli bilgilere de ulaşılır.

Genel bilgiler alanından carilere ait cari kodu, ticari ünvanı, adı-soyadı, adresi, grubu, özel kodu, vergi dairesi, vergi numarası, T.C. kimlik numarası ve logo-resim gibi bilgiler kaydedilmektedir.

Hesap bilgileri alanından carilere özel iskonto yüzdesi istenilen satışlarda belirlenen oranda indirim uygulanmasını sağlar. Özel iskonto yüzdesini belirleyebilmek için “Özel İskonto %” seçeneği işaretlenmelidir ve sağ taraftaki kutu içerisine indirim yüzdesi girilmelidir. 

Kredi limit aşımında uyar alanından cariye kredi limiti belirlenebilmektedir. Cariye belirlenen kredi limiti üzerinde satış yapılıyorsa ve cari kartındaki “Kredi aşımında uyar” seçeneği işaretlenmişse program uyarı verecektir. 

Vade oranı ilgili cariye vadeli satış yapılıyor ise fatura, irsaliye v.b. formlarda fiyat değiştirme alanında yer alan “Cari Vade Oranını Aktar” butonuna basılması durumunda cari kart üzerinde belirtilen oran kadar fiyat artırımı söz konusu olacaktır. 

Kullanılacak stok fiyatı carilerin çalışma yapılarına göre (vadeli, nakit) stok kartları üzerinde yer alan fiyatlardan kullanılmak istenenin belirlenmesini sağlamaktadır. Yapılan seçim fatura, irsaliye, teklif, sipariş vb. formlarda cari belirlendikten sonra stoğun cari kartta belirtilen fiyat değerini yansıtmaktadır. 

Döviz hesabını kullan alış ve satış işlemlerinde döviz kullanılıyor ise cari kartlara dövizli işlem yapabilmek için “Döviz Hesabı Kullan” seçeneği işaretlenmelidir.

Özel bilgiler 1 alanından cari telefon, kredi kartı, e-mail,web adresi gibi bilgileri bu alana yazabilirsiniz.

Özel bilgiler 2 alanından kefil bilgileri, pazarlama sistemini aktif etme ve sevk adresi bilgilerini yazabilirsiniz.

Bakiyeler alanından carinin TL ve döviz cinsinden toplam borç, alacak ve bakiyesinin görüntülendiği alandır. “Bakiyeler” sekmesinde yer alan “Devir Girişi” alanından cariye geçmiş yıllardan kalan borç veya alacak değerleri yansıtılabilir. 

Servis bilgileri alanından işletmede satış sonrası servis hizmeti veriliyorsa bu alana müşterinin satın aldığı ve servise getirebileceği ürünler kaydedilmektedir.

1.1.6.Eski Cari Kartlar

Daha önceden kayıt edilen carilerin listelenebileceği alandır. 

1.1.7.Cari Eski Hareketler

Bu bölümde, cariler ile ilgili yapılan tüm hareketler filtreleme yolu ile görüntülenmektedir. “Cari Bul” butonuna basarak hareketleri görüntülenmek istenen cari belirlenebilir. Cari belirlendikten sonra “Filtrele” butonuna basıldığında seçilen carinin hareketleri listelenecektir. Sağ üst köşeden ilgili belirlenen carinin kartını veya ilgili seçilen hareket kaydını açabilirsiniz.

1.1.8.Cari Kart Arama

Bu bölümde, kayıtlı cari listeniz görüntülenmektedir. “Cari Bul” butonuna basarak görüntülenmek istenen cari belirlenir ve filtrelenir. Sağ üst köşeden ilgili belirlenen carinin kartını açabilir veya toplu cari hareketi uygulayabilirsiniz.

1.2.Cari Raporlar

1.2.1.Cari Hareket Raporları

Carilere kaydedilmiş olan tüm hareketlerin ve toplam borç, toplam alacak ve toplam bakiye bilgilerinin listelenerek yazdırılabileceği alandır. Bu alan aynı zamanda müşteri hesap ekstresi olarak ta kullanılmaktadır. Filtreleme kriterlerinden faydalanarak rapor özelleştirilerek sadece belirtilen şartlara uyan hareketlerin listelenmesi sağlanmaktadır.

1.2.2.Cari Ayrıntılı Hareket Raporu

Carilere kaydedilmiş olan hareketlerin, içerikleri ile birlikte alınabileceği rapordur.

1.2.3.Cari Hareket Analizi

Carilere kaydedilmiş olan hareketlerin toplam borç, alacak ve bakiyelerini günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak görüntüleyebileceğiniz rapordur.

1.2.4.Cari Bakiyeler Listesi 

Carilerin ya da sadece belirlenen carinin toplam borç, alacak ve bakiye bilgisinin görüntülendiği alandır.

1.2.5.Cari Yaşlandırma Raporu

Minimum ve max yaşlandırma bakiyesine göre ve işlem veya vade tarihli filtreleme yapacağınız rapordur.

1.2.6.Cari İşlem Türü Raporu

Nakit, çek, senet, evrak, kredi kartı gibi işlem türlerinin, tek bir cariye bağlı olarak ya da genel olarak dökümünün alınabileceği ve tek kalemde bakiyelerin gösterildiği rapordur. Tarih aralığına göre de filtreleme yapılmaktadır.

1.2.7.Dönemsel Hareket Raporu

Cariler üzerinde yapılan bütün hareketlerin toplamlar sonucu çıkan borç - alacak listesidir. Filtreleme kriterlerinde yer alan bilgilere göre filtreleme yapılabilmektedir.

2.KASA

2.1.Kasa İşlemleri

2.1.1.Kasa Kartı

Kullanmakta olduğunuz tüm kasalarınızı kaydedebileceğiniz alandır. Kasa adını, yetkili adını yazdıktan sonra alt tarafta bulunan “Kaydet” butonuna basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

2.1.2.Yeni Kasa Hareketi

Kasanıza direkt giren ya da kasanızdan direkt çıkan nakit işlemlerinizi bu alanı kullanarak kaydedebilirsiniz. Bu alanda yaptığınız işlemin direkt olarak kasayı etkilemekte olup carilerinize herhangi bir hareket işlememektedir. Gider veya gelir girişi yapabilmeniz için “İşlem Tutarı” alanından gider veya gelir rakamını yazınız. Kasa adını seçiniz ve varsa eğer evrak numarası ya da özel kodu yazıp “Kaydet” butonuna basınız. 

Dövizli işlem yapıyorsanız “Döviz İşlemi” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kasanıza giren ya da kasanızdan çıkan para döviz ise “Döviz İşlemi” seçeneğini işaretledikten sonra, alt taraftaki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Böylece döviz rakamına giriş yapabileceğiniz alanlar aktif olacaktır.

2.1.3.Kasa Transferi

Kasalarınız arasında para transferini gerçekleştirebileceğiniz alandır. “Kaynak Kasa” alanından hangi kasanızdan nakit çıkışı olacaksa ilgili kasanızı, “Hedef Kasa” alanına ise hangi kasanıza giriş olacaksa ilgili kasanızı seçim yapabilirsiniz. “İşlem Tutarı” alanına transfer rakamını yazabilirsiniz.

Döviz transfer ediyorsanız alt tarafta bulunan “Döviz İşlemi” seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. İlgili rakamı yazdıktan sonra alt tarafta bulunan “Transferi Uygula” butonuna basınız. 

2.1.4.Para Sayma

Kasanızdaki paranızı seri bir şekilde sayabileceğiniz alandır. “Miktarı” alanına kasanızdaki 200, 100, 50, 20, 10, ... şeklinde para adedini yazarak toplamlar kısmında toplam ne kadar nakit olduğunu görüntüleyebilirsiniz. “Döviz” sekmesinden seçtiğiniz döviz birimine göre ne kadar nakit olduğunu hesaplayabilirsiniz.

2.2.Kasa Raporları

2.2.1.Günlük Kasa Raporu

Günlük olarak kasanızda olması gereken nakit tutarı görüntüleyebileceğiniz alandır. Direkt olarak “Filtrele” butonuna basarak alt tarafta bulunan “Bugünkü Kasa Toplamı” alanından kasanızdaki net tutarın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. 

Dilerseniz filtreleme kriterlerinden hareket türü “Gelir” veya “Gider” seçimi yaparak hareketleri ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Gider veya gelir girişi esnasında kullanılan özel kod numarasına, evrak numarasına veya kasa grubu gibi pek çok kritere göre sorgulama yapabilirsiniz. “Devirleri Alt Toplama Ekle” seçeneği işaretli ise, genel toplamlara önceki günlerin bakiyelerini de dahil etmektedir. 

2.2.2.Devirli Kasa Raporu

Genel olarak kasanızda olması gereken nakit tutarı görüntüleyebileceğiniz alandır. Direkt olarak “Filtrele” butonuna basarak alt tarafta bulunan “Bugünkü Kasa Toplamı” alanından kasanızdaki net tutarın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

2.2.3.Kasa Toplamları

Kasa toplamlarınızı detay bilgisi olmadan, tek bir ekranda alabileceğiniz rapordur. Toplamda kasanızda olması gereken net tutarı görüntüleyebilirsiniz.

2.2.4.Kasa Hareket Analizi

Kasalara kaydedilmiş olan hareketlerin gelir, gider ve kasa toplamını günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak görüntüleyebileceğiniz rapordur.

3.STOK

3.1.Stok İşlemleri

3.1.1.Hızlı Stok Arama

Bu bölüm stok kartlarınıza hızlı ulaşabilmek için hazırlanmış bir bölümdür.

Bu bölüme stok kodunu girerek, arama kriterlerine ulaşabilirsiniz. Stok kodunu girebilmeniz için, stok kodu bölümünün sağ tarafında bulunan butona basınız. Stok Kart Arama penceresi açılınca arama kriterlerinden aradığınız stoğun özelliklerine uygun kelimeler yazarak arama yapabilirsiniz. 

Hızlı stok aramada stok kodunu belirlediğiniz taktirde altta,stok kalan miktarı da görebilirsiniz.

3.1.2.Stok Hareket Girişi

 Stok hareketlerinizin kayıtlarını, girmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Stok hareketi yaparken dikkat edilmesi gereken bir husus açılan pencereden sağ üst köşede stok kartı bul butonundan öncelikle stok kartını seçmeniz gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra hangi stoğa ne gibi bir hareket uygulamak istiyorsanız o stok kart bilgileri karşınıza gelecektir. 

Özel kod ile bu hareketi hatırlatacak herhangi bir kod verebilirsiniz.

İşlem tarihi otomatik olarak işlem yaptığınız günün tarihi gelir ama isterseniz bu tarihi hemen yanında bulunan butona basıp değiştirebilirsiniz. 

Miktar alanından ürün giriş veya çıkış hareketinin kaç adet olacağı belirlenir.

Ürün fiyatı stok hareketinde işlemin KPB (kendi para birimi) mi yoksa Döviz mi olduğu öncelikle belirtilmesi gerekmektedir. KPB kullanılacaksa daha önce stok kartında belirlenmiş olan fiyatları yada stoğunuz için girmek istediğiniz herhangi bir rakamı bu bölüme yazabilirsiniz. Stok kartında daha önce belirlemiş olduğunuz fiyatı uygulamak için bu bölümden “Stok KPB fiyatını göster” butonuna basılır ve karşınıza gelen pencereden istediğiniz fiyat seçilip üzerine bir kez tıklatılarak fiyat belirlenir.

İşlem türü stok girişi mi yoksa stok çıkışı mı olduğunu bu alandan belirtmeniz gerekmektedir. Çünkü bu kartta yapacağınız işlem bir stok hareketidir. 

Depo kullan alanından ilgili stok giriş/çıkış hareketi için depo belirtecekseniz depo kullan işaretleyip depo seçimini yapabilirsiniz.

3.1.3.Toplu Stok Hareket Girişi   

Toplu stok hareketi girmek için sağ üst köşede hareket ekle alanından stoklarınızı ekleyiniz. İşlem türü ve miktarını belirledikten sonra kaydedip sağ üst köşeden hareketlere işle demeniz gerekmektedir. 

3.1.4.Seri No Hareket Girişi

Daha önceden hareket girişi yapılmış olan stoklarınıza seri no girişi veya çıkışı yapmak için kullanabileceğiniz alandır. Seri no girişinden yaptığınız girişler ve çıkışlar stok hareketi olarak işlenmemektedir. 

Karşınıza açılacak olan ekrandan seri no girişi yapacağınız stoğunuzu seçtikten sonra “Seri No” alanına kaydetmek istediğiniz seri no rakamını yazınız. “Cari Kodu” alanına seri no hareketinin hangi cariden yapıldığını seçiniz. İşlem türünü “Giriş” veya “Çıkış” olarak seçim yapınız. Diğer bilgileri de girdikten sonra “Kaydet” butonuna basarak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. 

Toplu olarak seri no hareketi kaydetmek istiyorsanız; yukarıda bulunan “Toplu Seri No” butonunu kullanabilirsiniz.

3.1.5.Yeni Stok Kaydı

Elinizde bulundurduğunuz ürünlerin kaydını yapabileceğiniz bir bölümdür. Ürünlerinizi gruplarına göre ayırıp alt gruplar oluşturup stoklarınızı tanımlayabilirsiniz. 

“Stok Adı” elinizde bulundurduğunuz ve kaydını yapmak istediğiniz ürünlerin, belirlemiş olduğunuz grup ve alt gruplar doğrultusunda ismini girebileceğiniz bölümdür. ”Stok Grubu” alanının hemen sağ tarafında bulunan “Stok Grupları” butonuna basarak grubunu oluşturabilirsiniz. ”Alt Grubu” oluşturmuş olduğunuz grubun bir alt grubunu da Stok Grupları kartında yer alan “Alt Grup” butonuna basarak oluşturabilirsiniz. “Barkodu” alanından ürünlerinizin barkodlarını girebilirsiniz. “KDV%” alanında ürünlerinize uygulamak istediğiniz KDV oranlarınızı girebileceğiniz bölümdür.  Sağ tarafta bulunan alandan stoğunuza ait resmi ekleyebilirsiniz.

"Fiyatlar" sekmesinden TL ve Döviz olarak stoğunuza ait alış ve satış fiyatlarını belirleyebilirsiniz.

“Döviz” ve "Depo" alanlarından devir girişi yapabilir ve bakiyeleri görüntüleyebilirsiniz.

“Özel Ayarlar” alanından stok kartınızla ilgili detaylı ayarlamalar yapabilirsiniz. İskontolar alanından alışta ve satışta uygulanacak iskonto oranını belirleyebilirsiniz. Stok miktar uyarıları alanından limitler dışına çıkarsa uyar veya eksiye düşen stoklarınızı uyar seçeneğini aktif edebilirsiniz. Depo kullanılıyor ise depo kullan alanını işaretleyip ilgili depoyu seçebilirsiniz.

“İstatistikler” alanından en son, ortalama, ortalama ağırlıklı, en ucuz ve en pahalı Alış ve Satış fiyatlarınızı bu bölümden görebilirsiniz. 

“Stok Durumu” alanından ise elinizde bulunan stok bakiyesini görüntüleyebilirsiniz.

3.1.6.Eski Stok Kayıtları

Daha önce kayıtlarını yaptığınız stoklarınızı listeleyebileceğiniz bölümdür. 

3.1.7.Paket Tanımları

Adet olarak satılan ürünleri, paket olarak satmak istediğinizde paket tanımlamaları yapılabileceğiniz bölümdür. Öncelikle paket kodunu ve paket adını yazmanız gerekmektedir. Kaydı tamamladıktan sonra stok seçimi yaparak paket içeriğini oluşturabilirsiniz.

3.1.8.Stok Birim Tanımı

Stok kartı üzerinde kullanacağınız birimleri bu alandan kaydedebilir, stok kartı üzerinde otomatik olarak seçim yapabilirsiniz.

3.1.9.Stok Eski Hareketler

Stok kartlarına girmiş olduğunuz hareketleri bu alandan listeleyebilirsiniz. 

3.1.10.Stok Arama

Stoklarınızı belirli grup veya stok kodu aralığına göre listeleyebilirsiniz. Filtrelenen stokların sağ üst köşeden stok kartını açabilir veya toplu stok hareket girişi uygulayabilirsiniz.

3.1.11.Stok Arama(Seri Etiket)

Stoklarınız için etiket çıktısı alabileceğiniz alandır. İlk önce çıktısını almak istediğiniz stoklarınızı seçerek sağ tarafta bulunan alana aktarmalısınız. Daha sonra “Yazdır” butonuna basarak tasarladığınız etiket dizaynınızın çıktısını alabilirsiniz.

3.1.12.Fiyat Değiştirme / Fiyat Listesi

Listelenmiş olan stoklarınız için fiyat değişikliği uygulayabileceğiniz alandır. Yukarıda bulunan “Fiyat Yenile” butonuna basmanız durumunda karşınıza gelen pencereden, değişiklik yapmak istediğiniz fiyatları seçip fiyatları değiştir butonuna basmanız ile değiştireceğiniz stokların fiyatları stok kartlarına işlenmektedir.

NOT: Bu işlemi yapmadan önce mutlaka datalarınızın yedeğini alınız. 

3.2.Depolar

3.2.1.Depo Kaydı

Depo modülünü kullanabilmeniz için öncelikle depo kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Kullanmakta olduğunuz depolarınızın adını, depo yetkilisini ve diğer bilgilerini yazdıktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Sağ üst köşedeki butondan depo transfer hareketi uygulayabilirsiniz.

3.2.2.Depo Transferi

Depolarınız arası tek ürün transferini yapabileceğini alandır. “Stok Bul” butonundan transfer yapmak istediğiniz stoğu seçiniz. “Ürünün Bulunduğu Depo” alanına stoğun çıkacağı depoyu, “Transfer Edilecek Depo” alanına stoğun gireceği depoyu seçiniz. “Miktarı” alanına transfer yapmak istediğiniz miktarı yazabilirsiniz. Diğer bilgileri de yazdıktan sonra “Transferi Uygula” butonuna basarak transfer işlemini tamamlayabilirsiniz.

3.2.3.Depo Hareket Raporları

Transfer yaptığınız stoklarınızı raporlayabileceğiniz alandır. Stok koduna, transfer hareketine ait özel kod veya açıklamaya, transfer tarihi vb. kriterlere göre rapor alabilirsiniz. Yukarıda bulunan “Depo Hareketini Aç” butonuna basarak transfer hareketine ulaşabilirsiniz. Transfer hareketlerini silmek için aşağıda bulunan “Aktif Kaydı Sil” butonunu kullanabilirsiniz. 

3.2.4.Depo Envanteri

Depolarınızda bulunan toplam ürün miktarını görüntüleyebileceğiniz alandır. Kalan miktar eksiye düşen stoklarınızı rapora dahil etmek istiyorsanız “Negatifleri Göster” seçeneğini işaretleyiniz. Belli bir stok kartı veya belli bir depo seçimi yaparak filtreleme alabilirsiniz.

3.3.Stok Raporları

3.3.1.Stok Hareket Raporu

Stoklar üzerinde yapılan bütün hareketlerin listelendiği bölümdür. Stoklarınızın bütün giriş ve çıkış işlemlerini görebilirsiniz. Sadece bir stok üzerindeki hareketleri listelemek istiyorsanız, sol menüdeki stok kodu alanının sağ tarafındaki buton ile stok kartını bulup, filtreleyiniz. Alt toplamlarda hesap türüne göre; toplam giren, toplam çıkan, toplam kalan, giren tutar toplamlarını gözlemleyebilirsiniz. (Seçilen stoklara göre toplamlar değişmektedir.)

3.3.2.Stok Hareket Analizi

Stoklara kaydedilmiş olan hareketlerin giren-çıkan miktar ve giren-çıkan tutarını günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak görüntüleyebileceğiniz rapordur.

3.3.3.Stok Giriş-Çıkış Raporu

Stoklar üzerinde yapılan hareket toplamlarının listelendiği bölümdür. Listelemelerde giren-çıkan miktar, giriş-çıkış tutarlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki alandan kpb ve döviz olarak giren-çıkan miktar ve tutarları tek stok ve genel toplam olarak listeleyebilirsiniz.

3.3.4.Stok Envanteri

Bütün stokların giriş-çıkış ve kalan miktarlarının ayrıntılı listelendiği bölümdür. Bütün stokların giriş-çıkış ve kalan miktarları aşağıda kpb ve döviz olarak verilmiştir.

3.3.5.Seri No Raporu

Kaydetmiş olduğunuz tüm seri no hareketlerini raporlayabileceğiniz alandır. Renklerle ifade edecek olursak beyaz renkli seri numaraları girişi ve çıkışı yapılmış seri no hareketlerini, yeşil renkli seri numaraları girişi yapılmış çıkışı yapılmamış seri no hareketlerini ve kırmızı renkli seri no hareketleri girişi yapılmadan çıkışı yapılmış problemli seri numaralarını ifade etmektedir. Yukarıda bulunan butonlardan “Alış Fat. Aç” butonu sayesinde seri numarasının alış faturası kaydına erişebilir, “Satış Fat. Aç” butonu sayesinde satış kaydına erişebilirsiniz. “Yazdır” butonundan seri no hareketlerinin çıktısını alabilirsiniz. 

Aralıklar sekmesinden seri no durumu seçerek sadece girişi ve çıkışı yapılmış seri numaralarını, sadece girişi yapılmış çıkışı yapılmamış seri numaralarını, sadece çıkışı yapılmış problemli seri numaralarını seçerek ayrı ayrı raporlayabilirsiniz. 

Bu alandan tarih aralığı vererek seri numarasının giriş tarihine, çıkış tarihine veya garantiye giriş tarihine göre sorgulama yapabilirsiniz.

3.3.6.Stok Garanti Takip Raporu

Garanti kapsamında olup garantiye aldığınız ürünlerin seri numaralarını takip etmek için kullanabileceğiniz alandır. Seri no girişi yaparken belirttiğiniz garanti tarihine göre sorgulama yaparak garantisi devam eden ürünleri takip edebilirsiniz. Garanti alanından seçim yaparak garantisi dolan ürünleri, garantisi devam eden ürünleri, garantide olan ürünleri ve garantide değişen ürünleri listeleyebilirsiniz. 

3.3.7.Stok Kar-Zarar Raporu

Stokların üzerinde yapılan bütün hareket toplamlarının listelendiği bölümdür. Bu listede stokların satış ve alış değerlerine göre kar-zarar tablolarını listeleyebilirsiniz.

Fiyatlandırma sekmesinden;
- Stok alış fiyatı,
- En son alış fiyatı,
- Yıllık ortalama alış fiyatı,
- Yıllık ortalama ağırlıklı alış fiyatı,
- Yıllık en ucuz alış fiyatı,
- Yıllık en pahalı alış fiyatlarına göre raporlarınızı aldığınızda, ilgili kritere ilişkin toplam değerler alt toplamlarda görünecektir.

3.3.8.Stok Dönemsel Hareket Raporu

İşlem gören, görmeyen ve tümü seçimi yaparak stok hareketlerini bu rapordan görüntüleyebilirsiniz. Kalan miktar 0 ve eksi olanlarında dahil edilmesini istiyorsanız "Negatifleri ve Sıfırları toplamlara dahil et" işaretli olmalıdır.

4.ÜRETİM

4.1.Üretim Reçetesi

Firmanızın bir ürünün ortaya çıkması için gerekli hammaddeler ve bu hammaddelerden ne kadar kullanılacağını belirleyen reçetedir. Stok kodu yanındaki “Stok Bul” butonuna tıklayarak üretilecek ürünün stok kartı belirlenmelidir. Depo ayarları bölümünden, üretimde kullanılacak depo bölümünün tanımlamasını yapabiliriz. Ürettiğimiz ürüne veya ürünlere üretim kodu atayarak bu kod ile kontrollerini kolaylıkla yapabilirsiniz. 

Üretim tanımlamasından sonra üreteceğimiz üründe kullanılacak diğer hammaddeleri Mamul Bilgileri bölümünden oluşturabilirsiniz. 

4.2.Üretim Yap

Üretim yap bölümüne tıkladığımız zaman karşımıza ilk önce yeni üretim yap ekranı gelmektedir. Üretim yapacağınız ürünü bu alanda seçerek yeni bir üretim yapmak için program hazır hale gelecektir. Ayrıca “Üretim Bul” butonu ile daha önceden kaydetmiş olduğunuz reçeteyi bularak direkt olarak üretim yapabilirsiniz.

Üretilecek ürünü fire ve miktarlarına göre bu bölümden üretimini yapabilirsiniz. (Hammaddeler stoktan üretim yaptığınız miktar kadar düşecek, ürettiğiniz miktar adedi kadar da fire düşülerek üretilen ürün ürettiğiniz miktar kadar stok miktarına yansıyacaktır.)

NOT: Seri no üretimi yapmak için üretimi yaptıktan sonra karşınıza gelen ''seri no üretimi yapılsın mı'' sorusuna evet diyerek cevap vermeniz gerekmektedir.

4.3.Üretim Raporları

Yeni Üretim Yap alanından, üretimini gerçekleştirmiş olduğunuz stoklarınızın takibini bu alandan yapabilirsiniz. Yine bu alandan “Üretimi Sil” butonu ile yapmış olduğunuz üretimi silebilirsiniz.

4.4.Eksiye Düşen Stokları Otomatik Üret

Üretimini yapmış olduğunuz stokların eksiye düşmesi durumunda takibi bu alandan yaparsınız. 

Örneğin; Günlük olarak seri şekilde ürün çıkışı yapıyorsunuz ve çıkışını yaptığınız ürün basit üretime tabi olan bir ürün ise bu stoğun üretimden sonra elinizdeki miktarının eksiye düşmesi durumunda yeniden bir üretim işlemi yapmadan, otomatik olarak bu alandan üretimini yapabilirsiniz.

5.FATURA

5.1.Fatura İşlemleri

5.1.1.Satış Faturası

Müşterilerinize satmış olduğunuz ürünleri ve verdiğiniz hizmetleri fatura edebilir, kapalı veya açık fatura kaydedebilirsiniz. 

Satıcıların alıcılara sattıkları bir mal veya hizmet karşılığında düzenledikleri resmi evrak faturadır. Bu evrak üzerinde; alıcının ticari bilgileri, satılan mal veya hizmet türü, miktarı, fiyatı mutlaka belirtilmek zorundadır.

Programda alış ve satış faturalarının işleyişi aynıdır. Sadece "Fatura" menüsünden "Satış" veya "Alış" faturasını belirlemeniz yeterlidir.

Cari bilgilerini daha önceden kayıt yaptığımız cari kart listesinden seçebiliriz. Bu kısma faturayı düzenlediğimiz kişilerin veya bize fatura düzenleyen firmaların ticari bilgileri yer alacaktır. Bu kısmı doldurmak için fatura da üst kısımda bulunan "Cari Kart Bul" butonuna tıklayarak veya "F5" tuşuna basarak "Cari Kart Listesi"ni ekrana getirebilirsiniz. Fatura düzenlemek istediğiniz cariyi filtreleme kriterlerini uygulayarak bulabiliriz.

Fatura Bilgileri;

Özel Kod alanını özel rapor almak için kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz özel kod alanına istediğiniz karakteri girebilirsiniz.

Fatura No alanına dilerseniz manuel olarak fatura numarası yazabilir veya programın otomatik vermesi için boş bırakabilirsiniz. Fatura numarasına programın otomatik verdiği numaraları program içerisinde Genel ayarlar menüsünde alış ve satış faturası bölümünden  düzenleyebilirsiniz.

İrsaliye No alanına düzenlenen fatura için daha önceden düzenlenmiş irsaliye numarasını yazabilirsiniz. Bu numara otomatik olarak verilmez. Manuel olarak verilmesi gerekir. Eğer irsaliyeden aktarılan bir fatura ise bu alan otomatik olarak dolu gelecektir.

Açıklama alanının doldurulması isteğe bağlıdır.

Grup alanı düzenlemiş olduğumuz faturayı gruplara ayırmak ve raporlarını o gruplara göre almak amacıyla kullanabileceğiniz alandır. Sağ tarafta bulunan butondan grup kaydı oluşturabilirsiniz.

Fatura Saati alanına faturanın düzenlendiği saati yazabilirsiniz. Program otomatik olarak o anki sistem tarihini alana yerleştirecektir. Bu alanı manuel olarakta değiştirebilirsiniz.

Fatura Tarihi alanına faturanın düzenlendiği tarihi yazabilirsiniz. Program bu alana otomatik olarak sistemin tarihini atacaktır. Bu tarihi manuel olarak ta değiştirebilirsiniz. Fatura tarihleri mali açıdan çok önemlidir. Tarihlerin fatura numarasına orantılı olması gereklidir. 

İrsaliye Tarihi alanına düzenlenen fatura üzerinden belirtilen stokların sevk edildiği tarih yazılmalıdır.

Ek Bilgiler;

Vadesi alanına düzenlemiş olduğumuz fatura veresiye satış ise vade tarihi girilir. Eğer boş bırakılırsa program otomatik olarak sistem tarihini atacaktır.

KDV% alanı fatura tutarına eklenecek olan Katma Değer Vergisi oranıdır. Stok kartlarınıza göre değişkenlik gösterebilir. Bu oranların fatura tutarına dahil veya hariç olacağını bu alandan belirleyebilirsiniz.

Ek Bilgi alanlarının doldurulması isteğe bağlıdır. Fatura ile ilgili bir takım bilgiler bu alana yazılır.

Faturalarınız üzerinde ÖTV hesaplatmak istiyorsanız "Özel Tüketim Vergisini Kullan" işaretleyip fatura hareket ekranından oran veya tutar belirleyip işlem yapabilirsiniz. 

Kdv Öncesi İskontolar;

KDV öncesi iskonto alanı iskonto(indirim) seçenekleridir. Bu alanlarda belirtilen indirim oranları fatura tutarına KDV uygulanmadan önce yapılan yani KDV siz tutara uygulanan indirimlerdir.

Kdv Sonrası İskontolar;

KDV sonrası iskonto alanı fatura tutarına KDV eklendikten sonra uygulanır. Bu alana hem rakam hem de oran girebilir veya ikisini de yapabilirsiniz.

Cari/Stok Ayarları;

Cari/Stok ayarları alanından kaydettiğiniz faturanın cari ve stok entegrasyonlarını belirleyebilirsiniz. Bu alanların işaretlenmesi sonucunda yapılan fatura hareketleri cari ve stoklara işlenir. Aksi takdirde seçenekler işaretlenmez ise düzenlenen fatura hareketi cari ve stokta hiçbir etki etmeyecektir. Ayrıca varsayılan depo seçimini belirleyebilirsiniz.

Döviz;

Döviz alanı fatura üzerinde ki dövizle yapılan işlemler için kullanılmaktadır. Burada düzenlediğiniz faturanın tutarını istediğiniz döviz birimine çevirebilir, tutarı yine döviz olarak cari ve stok kartlarına işleyebilir, üzerinde bulunduğunuz faturaya ait döviz kurunu belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda fatura üzerinden yeni bir döviz tanımlayabilirsiniz. Faturaya ait döviz birimini belirlemek için "Birimi" alanından istediğiniz dövizi seçebilirsiniz. Döviz tutarını cari ve stoklara işlemek istiyorsanız "Cari Kartına" ve "Stok Kartına" seçenekleri kullanabilirsiniz. Eğer fatura üzerinde döviz kullanmak istemiyorsanız "Döviz İşlemi" kutucuğunda ki işareti kaldırmanız yeterli olacaktır.

Pazarlama;

Pazarlama alanından pazarlama kullan işaretleyip pazarlamayı yapan personeli seçebilirsiniz.

Sevk Bilgileri;

Sevk Bilgileri alanından sevk adresi, ili, ilçesini belirleyebilirsiniz.

Fiyat Değiştirme;

Fiyat değiştirme alanında yer alan % oranı faturanın toplam tutarını artırmak veya düşürmek için kullanılır. Fiyatı artırmak veya düşürmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz oranı girip "İşlemi Uygula" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Stok hareket bilgileri alanına düzenlediğiniz faturaya ait stoklar girilecektir. Burada yer alması zorunlu olan öğeler; stok cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarıdır. Bu bilgiler haricinde extra olarak bir çok bilgi programın fatura formunda yer almaktadır. Bu bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Fatura üzerinde ki stok kalem bilgilerini düzenlemek için mouse sağ tuşuna tıklayınız ve açılan ekranda özelleştir seçeneğine tıklayınız. Ekrana gelen tabloda istediğiniz alanları işaretleyip "Tamam" butonuna basınız. 

Daha sonra mouse sağ tuşuna tıklayıp "Tablo Yerleşimini Kaydet" demeniz daha sonra aynı dizaynın otomatik olarak gelmesine neden olacaktır. Fatura stok hareketleri bölümüne stok eklemek için "F6" kısayoluna veya sol tarafta bulunan "Stok Ekle" butonuna basmanız gerekmektedir. Karşınıza daha önceden kayıtları girilmiş stok listesi gelecektir. Bu alandan listelemek istediğiniz stok bilgilerini yazıp "Filtrele" butonuna veya "F2" kısayoluna basarak stokları listeleyiniz. 

Seçtiğiniz stoğu "Enter" a basarak veya mouse ile tıklayarak fatura üzerine stok bilgilerini atabilirsiniz. Fatura üzerine yeni stok eklemek için "Yeni Satıra Stok Ekle" butonuna basınız. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini değiştirmek için "Üzerinde Bulunduğum Satıra Stok Ekle" butonuna basabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini silmek için "Fatura Hareketini Sil" butonuna basabilirsiniz. 

Üzerinde bulunduğunuz stok kartını açmak için "Stok Kartını Aç" butonuna tıklayınız. Paket eklemek için "Paket Bul" butonunu kullanabilirsiniz. Faturaya işçilik eklemek için "İşçilik Ekle" butonuna tıklayınız. "Stok Fiyatlarını" butonu ile stoğa ait kpb ve döviz olarak alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda ekrana gelen tabloda yer alan fiyatların üzerine tıkladığınız zaman o stok kaleminin fiyat kısmına tıkladığınız fiyatı atabilirsiniz. 

Alt toplamlarda; fatura üzerine yazmış olduğunuz tüm verilerin toplamlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz alt toplam, KDV detayları, İskonto detaylarını bu alandan takip edilmektedir. Ayrıca kapalı fatura alanından kapalı faturayı işaretleyip işlem türü ve kasa seçimini yapabilirsiniz.

5.1.2.Satıştan İadeler

Yurt içi satışlarınızdan iade almış olduğunuz ürünleri kaydedebileceğiniz alandır.

5.1.3.Alış Faturası

Müşterilerinizden almış olduğunuz ürünleri veya hizmetleri fatura edebileceğiniz alandır. Bu alanı aynı zamanda şirket içerisindeki giderlerinizi kaydetmek için de kullanabilirsiniz.

5.1.4.Alıştan İadeler

Aldığınız fakat iade ettiğiniz ürün ve hizmetlerinizi faturalandırabileceğiniz alandır.

5.1.5.Eski Faturalar

Bütün faturalarınızı bu alandan görüntüleyebilirsiniz.

5.2.Fatura Raporları

5.2.1.Fatura Dökümü

Kaydetmiş olduğunuz tüm faturalarınızı listeleyebileceğiniz alandır. Filtre1 alanından cari kodu, ticari ünvanı, cari grubu, fatura numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. Aralıklar sekmesinden fatura tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum fatura bedeli girip filtreleme yapabilirsiniz.

5.2.2.Hareketli Fatura Raporu

Kayıtlı olan faturalarınızı hareketleriyle birlikte raporlayabileceğiniz alandır. Üst kısımda fatura bilgileri, alt kısımda fatura hareketleri yer almaktadır. En alt kısımda ise hareket toplamları yer almaktadır.

5.2.3.Stok Bazlı Fatura Raporu

Faturalarınız üzerinde kullandığınız stoklarınızı hareket bazlı raporlayabileceğiniz alandır. Tabloda stok bilgileri yer almaktadır. Fatura grubu, özel kodu, fatura tarihine, pazarlamacı adına göre filtreleme yapabilmektesiniz. Sıralama alanından stok kodu ve adına göre sıralayabilirsiniz.

5.2.4.Fatura Yaşlandırma Raporu

Faturalarınızın yada belirlemiş olduğunuz carinin borçlarına karşılık gelen faturaları görüntüleyebilirsiniz.

5.2.5.Fatura Ve Cari Bazında Kar/Zarar Raporu

Alış ve satışlarınıza göre kar/zarar raporu alabileceğiniz alandır. Kar zarar raporunuzu dilediğiniz maliyet hesabına göre alabilirsiniz. "Maliyet Hesabı" sekmesine gelerek "Maliyet Birim Fiyat" seçimi yapabilirsiniz.

5.2.6.Fatura Ve Cari Bazında Kar/Zarar Raporu(Hrk.)

Alış ve satışlarınıza göre kar/zarar raporu alabileceğiniz alandır. Fatura ve cari bazında kar zarar raporundan farkı alt tarafta fatura içerisinde kullanılan stokları görebiliyor olmanızdır. Kar zarar raporunuzu dilediğiniz maliyet hesabına göre alabilirsiniz. 

5.2.7.Cari Ve Stok Bazında Kar/Zarar Raporu

Cari ve stok seçimi yaparak kar zarar raporu alabileceğiniz alandır. Yani seçtiğiniz cariden toplamda ne kadar kar ederek satış veya alış yaptığınızı ya da seçtiğiniz stoktan toplamda ne kadar kar elde ettiğinizi raporlayabilirsiniz. 

6.E-FATURA

6.1.E-fatura Gönderimi

E-fatura ayarlarında "e-fatura kayıt esnasında otomatik gönder" işaretli değil ise faturalarınızı kaydettiğinizde "e-fatura gönderilsin mi" seçeneği gelmeyecek ve faturalarınız direk bu alana düşecektir. Bu alandan göndereceğiniz faturayı seçip aşağıdan "Seçilenleri Gönder" butonuna tıklayabilirsiniz. Birden fazla fatura seçimi yapacaksanız Ctrl tuşuna basılı tutup göndereceğiniz faturaları mouse ile seçebilirsiniz. Filtreleme alanından fatura tipi, fatura tarihi, fatura numarası ve cari koduna göre filtreleme uygulayabilirsiniz.

6.2.E-fatura Durum Sorgula

Gönderilmiş faturalarınız bu alanda görünmektedir, bu ekranda aşağıda ki butondan durum sorgulaması yapabilirsiniz. Filtreleme alanından fatura tipi, fatura tarihi, fatura numarası, cari kodu, durumuna göre filtreleme uygulayabilirsiniz.

6.3.Gönderilmiş E-faturalar

E-fatura durum sorgulama ekranında sorgulama yaptıktan sonra gönderilmiş faturalarınız bu ekrana düşmektedir. Filtreleme alanından fatura tipi, fatura tarihi, fatura numarası, cari kodu, durumuna göre filtreleme uygulayabilirsiniz.

6.4.E-fatura Portal

E-fatura portala bu ekrandan giriş yapabilirsiniz.

6.5.E-fatura Ayarları

Genel 1 alanından ÖTV vergi kodu, e-fatura e-arşiv şablon kodunu belirleyebilirsiniz. E-fatura ve e-arşiv için özel bir fatura tasarımı yapıldıysa ilgili xslt dosyasını entegratörden temin edip şablon dosyası alanına yükleyebilirsiniz. E-fatura ile ilgili diğer maddeleride işaretleyip faturada görünmesini istediğiniz alanları aktarabilirsiniz.

Genel 2 alanından faturalarınızı direk gibe gönderilmeden öncesinde portala taslak olarak kaydetmek için "faturaları taslak olarak portala kaydet" alanını işaretleyebilirsiniz.(Bu alan Edm için geçerlidir.) Kapalı fatura bilgilerininde görünmesini istiyorsanız "kapalı fatura bilgilerini ekle" işaretleyebilirsiniz. E-arşiv faturaları için mail sistemini aktif ettiğinizde Izibiz için mail sistemi aktif olacaktır .Son güncel kur faturada görünsün istiyorsanız "döviz kurlarını ekle" işaretleyebilirsiniz.

Varsayılan alanından senaryo, gönderim tipi ve hesap alanlarını belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı Bilgileri alanından e-fatura entegrasyonu için ilgili entegratör firmayı seçip portal ve web servis bilgileri bu alandan yazılmaktadır. Bağlantı testi yaptığınızda girdiğiniz bilgiler doğru ise "entegratör bağlantısı başarılı" uyarısı gelecektir.

Opsiyonel Alanlar kısmından ilgili alanların e-fatura tasarımında görünmesi için buradan ekleme yapmanız gerekmektedir. Daha sonra opsiyonel alanların e-fatura/e-arşiv formlarında istediğiniz şekilde görünmesi için özel entegratörünüz ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

7.ÇEK/SENET

7.1.Çek/Senet İşlemleri

7.1.1.Çek Kayıt

Müşterilerinizden almış olduğunuz veya müşterilerinize borcunuz karşılığında vermiş olduğunuz çek girişini yapabileceğiniz alandır. Çek kaydı oluşturmak için karşınıza gelen ekranda bulunan vade tarihi, evrak numarası, özel kodu, işlem tutarı gibi bilgileri kaydetmeniz gerekmektedir. Evrak türü müşteriye sizin verdiğiniz bir çekse “Kendi Çekim”, müşterinizden aldığınız bir çekse “Müşteri Çeki” olmalıdır. Döviz çeki kaydediyorsanız “Döviz Tutarı” alanındaki kutucuğu ve “Döviz Hesabına İşle” kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.  Geçmiş tarihli bir çek girişi yapıyorsanız “Cari Hareket İçin Geçerli Döviz Kurları” alanından hareket için döviz kur girişini yapabilirsiniz.

7.1.2.Senet Kayıt

Müşterilerinizden almış olduğunuz veya müşterilerinize borcunuz karşılığında vermiş olduğunuz senet girişini yapabileceğiniz alandır. Senet kaydı oluşturmak için karşınıza gelen ekranda bulunan vade tarihi, evrak numarası, özel kodu, işlem tutarı gibi bilgileri kaydetmeniz gerekmektedir. Evrak türü müşteriye sizin verdiğiniz bir senetse “Kendi Senedim”, müşterinizden aldığınız bir senetse “Müşteri Senedi” olmalıdır. Döviz senedi kaydediyorsanız “Döviz Tutarı” alanındaki kutucuğu ve “Döviz Hesabına İşle” kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.  Geçmiş tarihli bir senet girişi yapıyorsanız “Cari Hareket İçin Geçerli Döviz Kurları” alanından hareket için döviz kur girişini yapabilirsiniz.

7.1.3.Çek/Senet Bordrosu

Carinizden aldığınız birden fazla çek/senet varsa kayıt etmek için bu alanı kullanabilirsiniz. Yani bir carinize ait toplu alınan çek/senet kaydını oluşturabileceğiniz alandır. Çek senet bordrosu düzenlemek için “Cari Bul” butonundan işlem yapacağınız carinizi seçiniz. Alt tarafa işleyeceğiniz evrakla ilgili bilgileri giriniz. Toplu çek/senet kaydetmek için yukarıda bulunan “Toplu Giriş” butonunu kullanmanız gerekmektedir. Toplu giriş ekranında evrak tipini, ilk vade tarihini, vade artırımını ve kaç adet olacağını belirtiniz. İşlem tutarını yazarak “Uygula” butonuna basınız. Bordo ekranına evrakla ilgili belirttiğiniz bilgiler gelecektir. Alt tarafta toplam rakamı görebilirsiniz. 

Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra yukarıda bulunan “Hrk. İşle” butonuna basarak verilerin işlenmesini sağlamanız gerekmektedir. Hareketlere işlemediğiniz kayıtlar cari bakiyelerine etki etmemektedir. Seri bir şekilde bordro oluşturmak için yukarıda bulunan “Kopyala” butonunu kullanabilirsiniz. “Kopyala” butonu üzerinde bulunduğunuz satıra bir üstteki satırın verisini kopyalamanıza yaramaktadır. Bordro çıktısı vermek için yukarıda bulunan “Yazdır” butonunu kullanabilirsiniz. 

7.1.4.Çek/Senet İşlemleri

Kayıtlı olan çek ve senetlerinizin tek tek veya toplu olarak durum değişikliğini yapabileceğiniz alandır. İşlem yapabilmek için öncelikle “Evrak Tipi” alanından seçim yapınız. Seçtiğiniz evrak türüne göre kayıtlı olan evraklarınız listelenecektir. İşlem uygulamak istediğiniz evraklarınızı Ctrl + mouse sol tuşunu kullanarak seçim yapınız. “Uygulanacak İşlem” alanından evrağın yeni durumunu seçiniz. “İşlemi Uygula” butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. “Filtreleme” sekmesinden durumunu değiştirmek istediğiniz evrağa ait bilgileri girerek filtreleme yapabilirsiniz. “Aralıklar” sekmesinden tarih aralığı veya işlem tutarına minumum ve maximum değerler girerek filtreleme yapabilirsiniz. Alt tarafta seçilen evrağa ait bilgileri görebilirsiniz. Yukarıda bulunan “Yazdır” butonu sayesinde filtrelediğiniz evrakları yazdırabilirsiniz. 

7.1.5.Alınan Teminat Çeki

Müşterilerinizden aldığınız teminat çekini kaydetmek için kullanabileceğiniz alandır. Teminat çekini kayıt ettiğiniz anda cari bakiyesine etki etmemektedir. Çek kaydı oluşturmak için karşınıza gelen ekranda bulunan vade tarihi, işlem tarihi, evrak durumu, işlem tutarı, hangi bankadan alındığı gibi bilgileri kaydetmeniz gerekmektedir. 

7.1.6.Verilen Teminat Çeki

Müşterilerinize verdiğiniz teminat çekini kaydetmek için kullanabileceğiniz alandır.

7.1.7.Alınan Teminat Senedi

Müşterilerinizden aldığınız teminat senedini kaydetmek için kullanabileceğiniz alandır.

7.1.8.Verilen Teminat Senedi

Müşterilerinize verdiğiniz teminat senedini kaydetmek için kullanabileceğiniz alandır.

7.1.9.Seri Senet Basımı

Toplu çek/senet kaydı oluşturduğunuz müşterilerinize seri senet basımı yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz senetler sadece çıktı alma amaçlıdır. Cariye yeni bir hareket olarak işlememektedir. “Cari Kodu” alanından cari seçimi yaptıktan sonra yukarıda bulunan “Toplu Giriş” alanını
kullanarak senetleri oluşturabilirsiniz. “Yazdır” butonunu kullanarak senetlerinizin çıktısını alabilirsiniz. 

7.2.Çek/Senet Raporları

7.2.1.Eski Çek Hareketleri

Eski çek kayıtlarını görebileceğiniz alandır.

7.2.2.Eski Senet Hareketleri

Eski senet kayıtlarını görebileceğiniz alandır.

7.2.3.Çek/Senet Hareketleri

Çek/senet hareketlerini görebileceğiniz alandır.

7.2.4.Müşteri Evrakları

Müşteriden almış olduğunuz evrakları görebileceğiniz alandır.

7.2.5.Kendi Evraklarım

Müşteriye vermiş olduğunuz evrakları görebileceğiniz alandır.

7.2.6.Çek/Senet Raporu

Kaydetmiş olduğunuz çek ve senetleri raporlayabileceğiniz alandır. Listelemiş olduğunuz çek/senetlerinizin üzerini çift tıklayarak veya yukarıda bulunan “Kartını Aç” butonuna basarak kaydına erişebilir, üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. “Yazdır” butonu sayesinde listenin çıktısını alabilirsiniz. Filtreleme kriterlerinden evrak türüne, evrağın gelen veya giden carisine, takas olduysa takas bankasına vb. pek çok kritere göre dökümünü alabilirsiniz. 

7.2.7.Alınan Teminatlar

Alınan çek/senet teminatlarını görebileceğiniz alandır.

7.2.8.Verilen Teminatlar

Verilen çek/senet teminatlarını görebileceğiniz alandır.

7.2.9.Teminat Çek/Senet Raporu

Kayıtlı olan teminat çek ve senetlerinizi raporlayabileceğiniz alandır. Listelemiş olduğunuz çek/senetlerinizin üzerini çift tıklayarak veya yukarıda bulunan “Kartını Aç” butonuna basarak kaydına erişebilir, üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. “Yazdır” butonu sayesinde listenin çıktısını alabilirsiniz. Filtreleme kriterlerinden evrak türüne, evrağın gelen veya giden carisine, takas olduysa takas bankasına vb. pek çok kritere göre dökümünü alabilirsiniz. 

7.2.10.Teminat Senedi Arkasından Düşme

Müşterilerinizden almış olduğunuz teminat senetlerini “Teminat Senedi Arkasından Düşme” işlemi yaparak bir kısmını veya tamamını tahsil edebilirsiniz. Tahsilat yaptığınız rakam carilerinizin bakiyesine yansımaktadır. Tahsilat yapabilmeniz için filtreleme yaptıktan sonra yukarıda bulunan “Hızlı Ödeme” butonunu kullanarak tahsil ettiğiniz tutarı “Ödeme Tutarı” alanına yazınız. “Kaydet” butonuna basarak ödeme işlemini tamamlayınız. Kısmı ödeme aldığınız tutar alt tarafta “Ödeme Hareketleri” alanında görünmektedir. Filtreleme kriterlerinden evrağın geldiği cariye, gittiği cariye , evrak tarihine vb. pek çok kritere göre filtreleme yapabilirsiniz. 

7.2.11.Valör Hesaplı Rapor

Kayıtlı olan çek/senetlerinizin toplam valörünü alabileceğiniz alandır. Filtreleme yaparken 30 günlük vade oranını belirtebilir, opsiyon gün tanıyabilir veya tarih seçimi yaparak işlem veya vade tarihini baz almasını sağlayabilirsiniz. Valör hesaplama sistemi ile ilgili bir örnek uygulayalım:
Örnek: Müşterinizden 2 adet çek aldınız. Bunlardan bir tanesinin vadesi 24.09.2023 tutarı ise 200 TL, diğer çekin ise vadesi 30.09.2023 tutarı 100 TL. Buna göre hesaplamayı:
Bugünün tarihinin 14.09.2023 olduğunu varsayarsak;
10 (vade günü) * 200 = 2000
16 (vade günü) * 100 = 1600 buradan yola çıkarak 2000 + 1600 = 3600 olacaktır. 200 + 100 = 300 ise 3600 / 300 =12 ortalama vade günü olmaktadır. 

8.BANKA

8.1.Banka İşlemleri

8.1.1.Banka Hareket Girişi

Bankalarınıza yaptığınız tahsilatları veya bankalarınızdan yaptığınız ödemelerinizi kaydedebileceğiniz alandır. Bu alandan girmiş olduğunuz hareketlerin sadece banka modülü ile entegrasyonu vardır. Carilerinizden yaptığınız tahsilat veya carilerinize yaptığınız ödemelerinizi “Cari” modülünde bulunan “Cari Hareket Girişi” alanından yapmanız gerekmektedir. İşlem yapacağınız bankayı seçtikten sonra işlem tutarını, işlem türünü, vadesini ve işleminizle ilgili diğer bilgilerinizi girerek “Kaydet” butonuna basınız. 

8.1.2.Banka Kaydı

Çalışmakta olduğunuz bankalarınızın kaydını girebileceğiniz alandır. Banka hesabınıza yapılan tüm tahsilatları ve banka hesabınızdan yapılan tüm ödemeleri takip edebilirsiniz.  Banka kaydı oluşturabilmeniz için “Genel Bilgiler” alanına bankayla ilgili bilgileri girdikten sonra kaydedebilirsiniz.

Pos sekmesinden pos kullan işaretleyip vade günü belirtebilirsiniz.

Kredi Kartı sekmesinden kendi kredi kartınızla ilgili bilgileri girmeniz gerekmektedir. “Hesap Kesim Günü” alanına kredi kartınızın hesap kesim gününü gün bazında girmeniz gerekmektedir. Kredi kartınızın hesap kesimi her ayın 5'i ise bu alana “5” yazmanız gerekmektedir. “Son Ödeme Günü” alanına kredi kartınıza her ayın kaçına kadar ödeme yapmanız gerekiyorsa kaydetmeniz gerekmektedir. Son ödeme tarihiniz her ayın 15'i ise bu alana “15” yazınız. 

Çek sekmesinden kaydettiğiniz bankanızdan kullandığınız çek defteri varsa kaydetmeniz gerekmektedir. Çek kullan işaretledikten sonra çek başlangıç numarasını, bitiş numarasını ve verilmeye hazır numarasını yazınız. 

8.1.3.Banka Transferi

Banka transferi alanından bankalar arası transfer işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşlem türü, kaynak banka ve hedef bankayı seçtikten sonra kaynak tutarı yazıp transferi uygula demeniz gerekmektedir.

8.1.4.Kasa<-->Banka

Kasa banka arasında transfer yapabileceğiniz alandır. Kasa ve banka seçimi yaptıktan sonra işlem tutarını yazınız ve işlem türünü belirleyiniz daha sonra transfer işlemi için kaydetmeniz yeterlidir.

8.1.5.Resmi Tatil Girişleri

Gecikme cezası uygulamasının resmi tatilleri atlamasını istiyorsanız resmi tatil tanımı yapmanız gerekmektedir.

8.2.Banka Raporları

8.2.1.Banka Hareket Raporları

Bankalarınızın genel olarak giriş ve çıkış işlemlerini kontrol edebileceğiniz alandır. Banka adına, hesap numarasına, hesap türüne göre filtreleme alabilirsiniz. 

Hr.Bilg. sekmesinden işlem türü, ç/s işlem türü, tutar türüne göre seçim yaparak listeleme yapabilirsiniz. “Aralıklar” sekmesinden tarih aralığı vererek sadece seçtiğiniz tarih aralığının listelenmesini sağlayabilirsiniz. 

8.2.2.Banka Likit Akışı

Bankanızda bulunan kullanılabilir nakit rakamını görüntüleyebileceğiniz alandır. Banka adına, hesap numarasına, hesap türüne göre raporlama yapabilirsiniz.

Hr.Bilg. sekmesinden işlem türü, ç/s işlem türü, tutar türüne göre seçim yaparak listeleme yapabilirsiniz. “Aralıklar” sekmesinden tarih aralığı vererek sadece seçtiğiniz tarih aralığının listelenmesini sağlayabilirsiniz.

8.2.3.Banka Bakiyeler Listesi

Bankanızda bulunan toplam gelir ve gider rakamlarını görüntüleyebileceğiniz alandır. Her şubenizin bakiyesi tek bir satır üzerinde toplam değer olarak görünmektedir. Yukarıda bulunan kısayol butonlarından banka kartına açabilir, banka hareket raporu ve bankanın likit akışına erişebilirsiniz. 

9.İRSALİYE

9.1.Giden İrsaliye

Müşterilerinize gönderdiğiniz ürünlerin taşıma belgesidir. Giden irsaliyeden deponuzdan ürün çıkışını yapabilir ve otomatik olarak irsaliye bölümüne aktarabilirsiniz.

Satıcıların alıcılara sattıkları bir mal veya hizmet karşılığında düzenledikleri evraktır. Bu evrak üzerinde alıcının ticari bilgileri, satılan mal veya hizmet türü, miktarı, fiyatı mutlaka belirtilmek zorundadır. Programda giden ve gelen irsaliye işleyişi aynıdır. Sadece irsaliye menüsünden giden veya gelen irsaliyesini belirlemeniz yeterlidir.

Cari bilgilerini daha önceden kayıt yaptığımız cari kart listesinden seçebiliriz. Bu kısma irsaliyeyi düzenlediğimiz kişilerin veya bize irsaliye düzenleyen firmaların ticari bilgileri yeralacaktır. Bu kısmı doldurmak için irsaliye sağ üst köşede bulunan "Cari Kart Bul" butonuna tıklayarak veya "F5" tuşuna basarak "Cari Kart Listesi"ni ekrana getirebilirsiniz. İrsaliye düzenlemek istediğiniz cariyi filtreleme kriterlerini uygulayarak bulabilirsiniz.

İrsaliye Bilgileri;

"Özel Kod" alanını özel rapor almak için kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz özel kod alanına istediğiniz karakteri girebilirsiniz.

"İrsaliye No" alanına dilerseniz manuel olarak numara yazabilir veya programın otomatik vermesi için boş bırakabilirsiniz. İrsaliye numarasına programın otomatik verdiği numaraları program içerisinde "Yetkili - Ayarlar - Genel Ayarlar" menüsünde yer alan "Gelen - Giden İrsaliye" alanından düzenleyebilirsiniz.

"Açıklama" alanının doldurulması isteğe bağlıdır. Ama program bu alanı irsaliyeye girilen stok cinslerinden belirlediğiniz sayıda karakteri alarak bu alana aktarır.

"Grup" alanı düzenlemiş olduğumuz irsaliyeyi gruplara ayırmak ve raporlarını o gruplara almak amacıyla kullanabileceğiniz alandır. 

"İrsaliye Saati" alanına düzenlendiği saati yazabilirsiniz. Program otomatik olarak o anki sistem saatini bu alana yerleştirecektir. Bu alanı manuel olarakta değiştirebilirsiniz.

"İrsaliye Tarihi" alanına düzenlendiği tarihi yazabilirsiniz. Program bu alana otomatik olarak sistemin tarihini atacaktır. Bu tarihi manuel olarakta değiştirebilirsiniz. İrsaliye tarihleri mali açıdan çok önemlidir. Tarihlerin irsaliye numarasına orantılı olması gereklidir.

Ek Bilgiler;

"KDV% "alanı irsaliye tutarına eklenecek olan Katma Değer Vergisi oranıdır. Stok kartlarınıza göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin Temel gıda maddelerinde bu oran %10 dur. Bu oranlar tutarına dahil veya hariç olabilir. Bu oranların dahil veya hariç olduğunu bu alandan belirleyebilirsiniz. KDV oranını sabitleyebilirsiniz. 

"Ek Bilgi 1 ve 2" alanlarının doldurulması isteğe bağlıdır. İrsaliye ile ilgili bir takım bilgiler bu alana yazılır. 

Kdv Öncesi İskontolar;

KDV öncesi iskonto alanı iskonto(indirim) seçenekleridir. Bu alanlarda belirtilen indirim oranları irsaliye tutarına KDV uygulanmadan önce yapılan yani KDV siz tutara uygulanan indirimlerdir.

Kdv Sonrası İskontolar;

KDV sonrası iskonto alanı irsaliye tutarına KDV eklendikten sonra uygulanır. Bu alana hem rakam hem de oran girebilir veya ikisini de yapabilirsiniz.

Cari/Stok Ayarları;

Cari/Stok ayarları alanından kaydettiğiniz irsaliyenin cari ve stok entegrasyonlarını belirleyebilirsiniz. Bu alanların işaretlenmesi sonucunda yapılan irsaliye hareketleri cari ve stoklara işlenir. Aksi takdirde seçenekler işaretlenmez ise düzenlenen irsaliye hareketi cari ve stokta hiçbir etki etmeyecektir. 

Döviz;

Döviz alanı irsaliye üzerinde ki dövizle yapılan işlemler için kullanılmaktadır. Burada düzenlediğiniz irsaliyenin tutarını istediğiniz döviz birimine çevirebilir, tutarı yine döviz olarak cari ve stok kartlarına işleyebilir, üzerinde bulunduğunuz irsaliyeye ait döviz kurunu belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda irsaliye üzerinden yeni bir döviz tanımlayabilirsiniz. İrsaliyeye ait döviz birimini belirlemek için "Birimi" alanından istediğiniz dövizi seçebilirsiniz. Döviz tutarını cari ve stoklara işlemek istiyorsanız "Cari Kartına" ve "Stok Kartına" seçenekleri kullanabilirsiniz. Eğer irsaliye üzerinde döviz kullanmak istemiyorsanız "Döviz İşlemi" kutucuğunda ki işareti kaldırmanız yeterli olacaktır.

Sevk Bilgileri;

Sevk Bilgileri alanından sevk tarihi, sevk adresi, ili, ilçesini belirleyebilirsiniz.

Fiyat Değiştirme;

Fiyat değiştirme alanında yer alan % oranı irsaliyenin toplam tutarını artırmak veya düşürmek için kullanılır. Fiyatı artırmak veya düşürmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz oranı girip "İşlemi Uygula" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Stok hareket bilgileri; alanından düzenlediğiniz irsaliyeye ait stoklar girilecektir. Burada yer alması zorunlu olan öğeler; stok cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarıdır. Bu bilgiler haricinde extra olarak bir çok bilgi programın irsaliye formunda yer almaktadır. Bu bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. İrsaliye üzerinde ki stok kalem bilgilerini düzenlemek için mouse sağ tuşuna tıklayınız ve açılan ekranda özelleştir seçeneğine tıklayınız. Ekrana gelen tabloda istediğiniz alanları işaretleyip "Tamam" butonuna basınız. 

Daha sonra mouse sağ tuşuna tıklayıp "Tablo Yerleşimini Kaydet" demeniz daha sonra aynı dizaynın otomatik olarak gelmesine neden olacaktır. İrsaliye stok hareketleri bölümüne stok eklemek için "F6" kısayoluna veya sol tarafta bulunan "Yeni Satıra Stok Ekle" butonuna basmanız gerekmektedir. Karşınıza daha önceden kayıtları girilmiş stok listesi gelecektir. Bu alandan listelemek istediğiniz stok bilgilerini yazıp "Filtrele" butonuna veya "F2" kısayoluna basarak stokları listeleyiniz. 

Seçtiğiniz stoğu "Enter" a basarak veya mouse ile tıklayarak irsaliye üzerine stok bilgilerini atabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini değiştirmek için "Üzerinde Bulunduğum Satıra Stok Ekle" butonuna basabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini silmek için "İrsaliye Hareketini Sil" butonuna basabilirsiniz. 

Üzerinde bulunduğunuz stok kartını açmak için "Stok Kartını Aç" butonuna tıklayınız. "Stok Fiyatları" butonu ile stoğa ait kpb ve döviz olarak alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda ekrana gelen tabloda yer alan fiyatların üzerine tıkladığınız zaman o stok kaleminin fiyat kısmına tıkladığınız fiyatı atabilirsiniz. Paket eklemek için "Stok Paket Bul" butonunu kullanabilirsiniz.

Alt toplamlarda; irsaliye üzerine yazmış olduğunuz tüm verilerin toplamlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz alt toplam, KDV detayları, İskonto detaylarını bu alandan takip edilmektedir. 

9.2.Gelen İrsaliye

Müşterilerinizden almış olduğunuz ürünlerin taşıma belgesidir. Gelen irsaliyeden deponuza ürün girişini yapabilir ve otomatik olarak irsaliye bölümüne aktarabilirsiniz.

9.3.Eski İrsaliyeler

Kaydetmiş olduğunuz tüm irsaliyelerinizi listeleyebileceğiniz alandır. "Filtre 1" sekmesinden irsaliye kestiğiniz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, irsaliye numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden irsaliye tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum irsaliye bedeli girebilirsiniz.

9.4.İrsaliye Dökümü

Kaydetmiş olduğunuz tüm irsaliyelerinizi listeleyebileceğiniz alandır. "Filtre 1" sekmesinden irsaliye kestiğiniz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, irsaliye numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden irsaliye tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum irsaliye bedeli girebilirsiniz.

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak irsaliyelerinizin belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Yazdır" butonu sayesinde irsaliye dökümünüzü yazdırabilirsiniz.

9.5.Hareketli İrsaliye Raporu

Kayıtlı olan irsaliyelerinizi hareketleriyle birlikte raporlayabileceğiniz alandır. Üst kısımda irsaliye bilgileri, alt kısımda irsaliye hareketleri yer almaktadır. En alt kısımda ise hareket toplamları yer almaktadır.

"Filtre 1" sekmesinden irsaliye kestiğiniz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, irsaliye numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden irsaliye tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum irsaliye bedeli girebilirsiniz. 

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak irsaliyelerinizin belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Yazdır" butonu sayesinde irsaliye dökümünüzü yazdırabilirsiniz.

10.TEKLİF

10.1.Verilen Teklifi Düzenle

Müşterilerinize düzenlemiş olduğunuz teklifleri kaydedebileceğiniz alandır.

10.2.Alınan Teklifi Düzenle

Müşterilerinizden almış olduğunuz tekliflerinizi kaydedebileceğiniz alandır. 

10.3.Eski Teklifler

Kaydetmiş olduğunuz tüm tekliflerinizi listeleyebileceğiniz alandır. "Filtre 1" sekmesinden teklif oluşturduğunuz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, teklif numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden teklif tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum teklif bedeli girebilir, teklif durumuna göre filtreleyebilirsiniz.

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak tekliflerinizin belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Teklifi Aç" butonundan seçim yapılan teklifi açabilir, seçili teklifi "Faturalandır" veya "İrsaliyelendir" butonu ile fatura veya irsaliyeye aktarabilirsiniz.

10.4.Teklif Dökümü

Kaydetmiş olduğunuz tüm tekliflerinizi listeleyebileceğiniz alandır. Tablonun alt tarafında alt toplamları görebilirsiniz. Yukarıda bulunan "Yazdır" butonu sayesinde teklif formlarınızı yazdırabilirsiniz. "Filtre 1" sekmesinden teklif oluşturduğunuz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, teklif numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden teklif tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum teklif bedeli girebilir, teklif durumuna göre filtreleyebilirsiniz. 

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak tekliflerinizin belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Teklifi Aç" butonundan seçim yapılan teklifi açabilir, seçili teklifi "Faturalandır" veya "İrsaliyelendir" butonu ile fatura veya irsaliyeye aktarabilirsiniz.

11.SİPARİŞ

11.1.Verilen Siparişi Düzenle

Müşterilerinize vermiş olduğunuz siparişleri kaydedebileceğiniz alandır.

11.2.Alınan Siparişi Düzenle

Müşterilerinizden almış olduğunuz siparişleri kaydedebileceğiniz alandır.

11.3.Eski Siparişler

Kaydetmiş olduğunuz tüm siparişlerinizi listeleyebileceğiniz alandır. "Filtre 1" sekmesinden sipariş oluşturduğunuz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, sipariş numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden sipariş tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum sipariş bedeli girebilir, sipariş durumuna göre filtreleyebilirsiniz.

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak siparişlerinizi belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Sipariş Aç" butonundan seçim yapılan siparişi açabilir, seçili siparişi "Faturalandır" veya "İrsaliyelendir" butonu ile fatura veya irsaliyeye aktarabilirsiniz.

11.4.Sipariş Dökümü

Kaydetmiş olduğunuz tüm siparişlerinizi listeleyebileceğiniz alandır. Tablonun alt tarafında alt toplamları görebilirsiniz. "Filtre 1" sekmesinden sipariş oluşturduğunuz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, sipariş numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden sipariş tarih aralığı belirtebilir, minimum ve maximum sipariş bedeli girebilir, sipariş durumuna göre filtreleyebilirsiniz.

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak siparişlerinizi belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Sipariş Aç" butonundan seçim yapılan siparişi açabilir, seçili siparişi "Faturalandır" veya "İrsaliyelendir" butonu ile fatura veya irsaliyeye aktarabilirsiniz.

11.5.Sipariş Teslim Raporu

Sipariş teslim raporu ekranından stoklarınızın sipariş toplamı, teslim edilen miktar ve kalan miktarına görebilirsiniz. Filtreleme alanından stok kodu, stok grubu, sipariş tipi ve tarih aralığına göre filtreleme yapabilirsiniz. Aşağıda toplam miktarları görebilirsiniz. Sağ üst köşeden ilgili stoğun kartını açabilir veya yazdırabilirsiniz.

11.6.Sipariş Teslim Raporu(Hareket Bz.)

Sipariş teslim raporu(hareket bz.) ekranından stoklarınızın sipariş toplamı, teslim edilen miktarını görebilirsiniz. Bu raporlamanın farkı ekran açıldığında ilgili stok ve cari seçimi yapmanız zorunludur. Filtreleme alanından stok kodu ve cari kodunu seçtikten sonra sipariş tipi ve tarih aralığına göre filtreleme yapabilirsiniz. Aşağıda toplam miktarları görebilir ve sağ üst köşeden  yazdırabilirsiniz.

12.SERVİS

12.1.Yeni Servis Fişi

Servis fişi oluşturmak için "Cari Bul" butonundan işlem yapacağınız carinizi seçiniz. Cari seçimi esnasında dilerseniz cari kartınızın üzerine tanımladığınız servis bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Cari seçim yaptığınızda "Cari" sekmesine carinizle ilgili bilgiler gelecektir.

"Fiş Bilgileri" sekmesinden özel kodu, ürünün geliş tarihi, teslim tarihi gibi kayıtları ve ayarlamaları yapmanız gerekmektedir. 

"Ürün Bilgileri" sekmesinden servise gelen ürünlerin bilgilerini girebilirsiniz. Bu alana cari kartınız üzerinde tanımladığınız servis ürünlerini otomatik getirmektedir.

"Notlar" sekmesinden müşterinin bildirdiği arızayı veya tespit edilen arıza var ise bu alana ekleyebilirsiniz. Kaydedilmiş tespit edilen arızanız var ise sağ tarafta bulunan "Arıza Kodu Bul" butonundan ekleyebilirsiniz.

"Ek Bilgiler" sekmesinden ürünü getiren kişi, götüren kişi, fiş durumu, ürün resmi gibi bilgileri kaydedebilirsiniz. 

"Personel Bilgileri" sekmesinden teslim alan personel, işi yapan personel, teslim eden personel bilgilerini kaydedebilirsiniz. 

"Fiyat Değiştirme" sekmesinde yer alan % oranı servis fişinin toplam tutarını artırmak veya düşürmek için kullanılır. Fiyatı artırmak veya düşürmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz oranı girip "İşlemi Uygula" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Stok hareket bilgileri; alanından düzenlediğiniz servise ait stoklar girilecektir. Burada yer alması zorunlu olan öğeler; stok cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarıdır. Bu bilgiler haricinde extra olarak bir çok bilgi programın servis formunda yer almaktadır. Bu bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Servis üzerinde ki stok kalem bilgilerini düzenlemek için mouse sağ tuşuna tıklayınız ve açılan ekranda özelleştir seçeneğine tıklayınız. Ekrana gelen tabloda istediğiniz alanları işaretleyip "Tamam" butonuna basınız. 

Daha sonra mouse sağ tuşuna tıklayıp "Tablo Yerleşimini Kaydet" demeniz daha sonra aynı dizaynın otomatik olarak gelmesine neden olacaktır. Servis stok hareketleri bölümüne stok eklemek için "F6" kısayoluna veya sol tarafta bulunan "Yeni Satıra Stok Ekle" butonuna basmanız gerekmektedir. Karşınıza daha önceden kayıtları girilmiş stok listesi gelecektir. Bu alandan listelemek istediğiniz stok bilgilerini yazıp "Filtrele" butonuna veya "F2" kısayoluna basarak stokları listeleyiniz. 

Seçtiğiniz stoğu "Enter" a basarak veya mouse ile tıklayarak servis üzerine stok bilgilerini atabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini değiştirmek için "Üzerinde Bulunduğum Satıra Stok Ekle" butonuna basabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini silmek için "Fiş Hareketini Sil" butonuna basabilirsiniz. 

Üzerinde bulunduğunuz stok kartını açmak için "Stok Kartını Aç" butonuna tıklayınız. "Stok Fiyatları" butonu ile stoğa ait kpb ve döviz olarak alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda ekrana gelen tabloda yer alan fiyatların üzerine tıkladığınız zaman o stok kaleminin fiyat kısmına tıkladığınız fiyatı atabilirsiniz. İşçilik eklemek için "İşçilik Bul" butonunu, paket eklemek için "Stok Paket Bul" butonunu kullanabilirsiniz.

Alt kısımda; servis üzerine yazmış olduğunuz parça toplamı, işçilik toplamı, genel toplamı görüntüleyebilirsiniz.

Sağ üst köşede; servis fişine eklediğiniz cari ve stok kartını açabilir, eski kayıtlı fişiniz var ise seçip aktarabilir, servis fişini yazdırabilir ve muhasebelendirebilirsiniz.

12.2.Eski Servis Fişleri

Kaydetmiş olduğunuz tüm servis fişlerini listeleyebileceğiniz alandır. "Filtre 1" sekmesinden servis oluşturduğunuz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, fiş numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden geliş tarihi, teslim tarihi aralığı belirtebilir, minimum ve maximum fiş bedeli girebilirsiniz.

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak fişlerinizi belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Servis Fişi Aç" butonundan seçim yapılan fişi açabilir, seçili fişi "Muhasebelendir" veya "İrsaliyelendir" butonu ile fatura veya irsaliyeye aktarabilirsiniz.

12.3.Servis Personel Kayıt

İlgili alandan servis personelinizi kaydedebilirsiniz. Daha sonra servis fişi personel bilgileri alanından otomatik seçim yapabilirsiniz.

12.4.Servis İşçilik Kayıt

İlgili alandan servis işçilik kaydını yapabilirsiniz. Daha sonra kaydettiğiniz işçiliği servis fişi sol tarafta bulunan "İşçilik Bul" butonundan ekleyebilirsiniz.

12.5.Servis Arıza Kaydı

İlgili alandan servis arıza kaydını yapabilirsiniz. Daha sonra kaydettiğiniz arızayı servis fişi "Notlar" alanı arıza kodu yanında ki butondan ekleyebilirsiniz.

12.6.Servis Fiş Durum Kaydı

Servis fişinde kullanacağınız fiş durum tanımlarını kaydedebileceğiniz alandır. Servis fiş durum tanımları standart olarak gelmektedir. Ancak ilave olarak durum tanımı girerek fişin hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.

12.7.Servis Ürün Kaydı

Müşterilerinize sattığınız ürünler dışında servise gelen ürünlerinizi kaydedebileceğiniz alandır. 

12.8.Servis Marka/Model Kaydı

Servis fişinde "Ürün Bilgileri" alanına ekleyeceğiniz marka ve modelleri kaydedebileceğiniz alandır. 

12.9.Servis Fiş Dökümü

Kaydetmiş olduğunuz tüm servis fişlerini listeleyebileceğiniz alandır. Tablonun alt tarafında alt toplamları görebilirsiniz. "Filtre 1" sekmesinden servis oluşturduğunuz cari kodu, cari grubu, ticari unvanı, fiş numarası gibi bilgilere göre sorgulama yapabilirsiniz. "Aralıklar" sekmesinden geliş tarihi, teslim tarihi aralığı belirtebilir, minimum ve maximum fiş bedeli girebilirsiniz.

"Sıralama" sekmesinde yer alan sıralama kriterlerinden seçim yaparak fişlerinizi belirttiğiniz sıralama formatına uygun olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan "Servis Fişi Aç" butonundan seçim yapılan fişi açabilir, seçili fişi "Muhasebelendir" veya "İrsaliyelendir" butonu ile fatura veya irsaliyeye aktarabilirsiniz.

12.10.Servis Fiş Detayları

Kaydetmiş olduğunuz tüm servis fişlerini detaylı hareketleri ile birlikte listeleyebileceğiniz alandır.

13.TAKSİT TAKİP

13.1.Taksit Takip

Taksit takip menüsünden taksitlerinizi takip edebilirsiniz. Sol tarafta ödedi butonunu işaretleyip işlemi onaylayabilirsiniz.

13.2.Taksitlendirme Yap

Müşterilerinize yaptığınız satışlar karşılığında taksit planı oluşturarak ödemelerini takip edebileceğiniz alandır. Taksit girişi yapabilmeniz için öncelikle cari belirlemeniz gerekmektedir. Cari seçimi yaptığınızda “Taksitlendirme Planı” penceresi açılacaktır.

Açılan ekranda taksit plan adı, toplam tutar, taksit adedi, peşinat miktarı gibi bilgileri yazdıktan sonra kaydedince sağ üst köşeden taksit planı oluşturabilirsiniz. Önceden oluşturduğunuz taksitlendirme planı var ise taksit ara butonu ile aktarabilirsiniz.

13.3.Taksitlendirme Plan Kaydı

İlgili alandan taksit plan adı, toplam tutar, taksit adedi, peşinat miktarı gibi bilgileri yazdıktan sonra taksit planı oluşturabilirsiniz. 

13.4.Seri Senet Basımı

Taksit planı oluşturduğunuz müşterilerinize seri senet basımı yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz senetler sadece çıktı alma amaçlıdır. Cariye yeni bir hareket olarak işlememektedir. “Cari Kodu” alanından cari seçimi yaptıktan sonra yukarıda bulunan “Toplu Giriş” alanını kullanarak senetleri
oluşturabilirsiniz. “Yazdır” butonunu kullanarak senetlerinizin çıktısını alabilirsiniz. 

13.5.Taksit Raporları

Kaydetmiş olduğunuz taksit hareketlerini raporlayabileceğiniz alandır. Taksitleri ödenenler, ödenmeyenler veya hepsi olarak raporlayabilirsiniz.

14.NAKLİYE

14.1.Tesellüm Fişi

Depoya teslim edilen malzemeler için düzenlenen, malı gönderenin, malı alacak olanın ve taşıyıcının bilgilerinin bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren kayıttır.

14.2.Hat ve Nokta Kayıtları

İlgili alandan hat ve nokta kayıtlarını yapabilirsiniz. Tesellüm fişi içerisinden otomatik kayıtlı bilgileri seçebilirsiniz.

14.3.Şoför Kayıt

İlgili alandan şoför kaydını yapabilirsiniz. Tesellüm fişi içerisinden otomatik şoför kaydını seçebilirsiniz.

14.4.Sevk Kayıt

Sevk kayıt alanından genel bilgiler, yükleme bilgileri, şoför bilgileri ve sevk bilgilerini yazıp kaydedebilirsiniz. Sağ üst köşeden sevk detayları alanından sevk güzergah detayını ve harcamaları girebilirsiniz.

14.5.Eski Tesellüm Fişleri

Kayıtlı olan tüm tesellüm fişlerinin dökümünü alabilirsiniz.

14.6.Eski Tesellüm Fişleri(Detaylı)

Kayıtlı olan tüm tesellüm fişlerinin detaylı dökümünü alabilirsiniz.

14.7.Eski Sevk Kayıtları

Kayıtlı olan tüm sevk kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

14.8.Eski Sevk Güzergah Detay ve Harcamaları

Kayıtlı olan tüm sevk güzergah detay ve harcama kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq